Hacettepe Üniversitesi | Araştırma Merkezleri | İdari Birimler
ULUSLARARASI PROJELER
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
FAKÜLTE
PROJE ADI
Prof.Dr.Levent Akın
Tıp
Türkiye'de Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve HIV Konulu Operasyonlar Araştırması (MEDA : DELTUR/2006/116-986)
Doç.Dr.Salih Emri
Tıp
Malign mezotelyomalı hastalarda doksorubisin'ne karşı nconase + doksorubisin: çok merkezli, randomize, karşılaştırmalı bir faz III araştırması (Protokol no. P-30 302 (Bölüm III))
Prof.Dr.Rana Karabudak
Tıp
Tysabri Relapsing Remitting Multiple Sklerozu olan Gönüllülerin Avonex (İnterferon beta 1 a ) tedavisine Natalizumab eklendiğinde, Natalizumab’ın etkinliğini ve güvenliğini ve güvenliğini saptama amaçlı randomize çift-kör, Plasebo kontrolü paralel gruplu ve çok merkezli çalışma”
Prof.Dr.Rana Karabudak
Tıp
Cladrabin Relapsing Remitting Multipl Skleroz ( RRMS ) olan deneklerde oral Cladribinin etkinlik ve güvenirliliğini değerlendirmeyi amaçlayan faz III çalışması”
Prof.Dr.Rana Karabudak
Tıp
FTY720 Relapsing Remitting Multipl Skleroz ( RRMS ) hastalarında günde bir uygulanan FTY720’nin 1,25mg ve 0,5mg’ının plaseboya karşı etkinlik ve güvenliliğini karşılaştırmak için 24 aylık, çift randomize, çok merkezli, plasebo kontrollü paralel grup çalışması”
Prof.Dr.Rana Karabudak
Tıp
Teriflunomid Nüks gelişmiş multipl sklerozlu gönüllülerde, fiziksel sakatlıkların (disabilite ) yığılmasının geciktirilmesi ve nüks sıklığının azaltılmasında teriflunomidin (HMR1726D ) etkililiği ve güvenliliğinin değerlendirilmesi için tasarlanmış; randomize, çift kör, plesoba-kontrollü, bir paralel grup çalışması”
Prof.Dr.H.Saruhan Çekirge
Tıp
Educational and Research Grant
Prof.Dr.M.Tezer Kutluk
Tıp
E-Training of Medical Staff to Reach Adolescents of Different Cultures-TR/06/B/F/PP/178010 (Leonardo da Vinci-B Tipi)
Doç.Dr.Nüket Büken
Tıp
AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI, 13654 No.lu TRAMS (Training and Mentoring of Science Shops)

 

 

 

 

 

 

 

Web Master: Aysun Ardıç
atdb@hacettepe.edu.tr