Hacettepe Üniversitesi | Araştırma Merkezleri | İdari Birimler
PROF.DR.MUSTAFA FEVZİ SARGON

Geri Dön

Anatomi Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi

Tel :+90 (312) 305 21 11
Fax :+90 (312) 310 71 69
E-posta mfsargon@hacettepe.edu.tr
İLGİ ALANLARI
PROJELERİ
  1. Capsula interna'nın taze kadavradan elde edilen seri makroskopik anatomik kesitlerinin bilgisayar destekli üç boyutlu rekonstrüksiyonu. Yardımcı araştırmacı: Mustafa F. Sargon, 1997-1999 Proje no: SBAG-1790 (TÜBİTAK tarafından desteklendi), 97 K 121340 (DPT tarafından desteklendi).
  2. Arteria choroidea anterior ve arteria cerebri posterior'un beslediği bölge lerin diseksiyon mikroskobu ile incelenmesi. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa F. Sargon, 1998-2001 Proje no: 98.02.101.007 Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi.
  3. Modiolus anatomisi ve üç boyutlu rekonstrüksiyonu. Yardımcı araştırmacı: Doç. Dr. Mustafa F. Sargon, 2000-2003 Proje no: 00.02.101.016 Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi.
  4. Perfüze edilmiş genç ve yaşlı sıçanlarda corpus callosum'un kısımlarındaki myelinli aksonların elektron mikroskobik olarak değerlendirilmesi. Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa F. Sargon, 2005 Proje no: 105S041 (SBAG – HD – 29), TÜBİTAK Projesi,
  5. Vena saphena magna'daki vasa vasorum'ların, venin değişik segmentlerindeki yerleşimlerinin diseksiyon mikroskobu ile değerlendirilmesi. Yardımcı araştırmacı: Prof. Dr. Mustafa F. Sargon, 2004-2006 Proje no: 04.A101.013, Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi.
  6. Concha nasalis inferior hipertrofilerinde radyofrekans ile redüksiyonun mukoza üzerine olan etkisinin histopatolojik olarak incelenmesi. Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa F. Sargon, 2005-2007 Proje no: 05.A101.016, Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi.
  7. Ses protezlerinin yüzeyinde oluşan biofilm tabakasının taramalı elektron mikroskop ile değerlendirilmesi ve protezlerin daha uzun süreli kullanımına yönelik metodların geliştirilmesi. Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa F. Sargon, 2006- Proje no: 06.01.101.008, Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Master: Aysun Ardıç
atdb@hacettepe.edu.tr